Παρεμβάσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

12η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

05 Aug 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 12/10-08-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΗ για τη Διαβούλευση σχετικά με το Σύστημα της ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Ιωαννιτών

28 Jul 2022

Κάθε σχεδιασμός που αφορά θέματα στάθμευσης σε οποιαδήποτε αστικό τοπίο απαιτεί ολοκλήρωμενη παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις χρήσεις και τις ανάγκες που δημιουργούνται με...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για Μπασά Γεώργιο

27 Jul 2022

Ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου συνήλθε εκτάκτως μετά την αναγγελία του θανάτου του συναδέλφου και μέλους μας Γεωργίου Μπασά, ο οποίος είχε ενεργό σ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

11η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

20 Jul 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 11/25-07-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Παράταση για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο «Εξοικονομώ 2021»

19 Jul 2022

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση της 3ης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», με σκοπό τη βελτί...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Η

Σήμερα την  9η  Μαρτίου 2022 η Αντιπροσωπεία το Τ.Ε.Ε. /Τ.Η σε τακτική της συνεδρίαση συζήτησε και αποφάσισε να συμπαρασταθεί στη διεκδίκηση των Ομοσπονδιών Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. .

Με τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) καταργήθηκαν οι Πολεοδομίες στις Νομαρχίες και ουσιαστικά οι Πολεοδομίες των Δήμων στην έδρα του κάθε Νομού κλήθηκαν να καλύψουν το σύνολο του κάθε Νομού. Δώδεκα (12) ολόκληρα έτη μετά τον «Καλλικράτη», η μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης στους Δήμους απέτυχε. Παρά τις συνεχείς παρατάσεις - η τελευταία έληξε στις 28/2/2022 – μέχρι σήμερα  δεν έχει προχωρήσει η λειτουργία Υ.ΔΟΜ σε κάθε Δήμο.

Οι υπηρεσίες των Δήμων αποψηλώθηκαν απο προσωπικό και τα προβλήματα λειτουργίας τους διογκώθηκαν.

Το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το παρόν ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του αποφάσισε να  διεκδικήσει:

 • Επαναπροσδιορισμό του αριθμού των Υπηρεσιών δόμησης της περιοχής μας
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού καθώς  καταγραφή των πραγματικών αναγκών του συνόλου των Υπηρεσιών,
 • Άμεσες μετατάξεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, στις ήδη υπάρχουσες Υπηρεσίες Δόμησης, για την επαρκή στελέχωση τους και την επιτάχυνση της λειτουργιας τους
 • Επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης με Μηχανικούς όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων και επιτάχυνση της διαπίστωσης της απαιτούμενης επάρκειας
 • Λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης, για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος
 • Νέες προσλήψεις Μηχανικών μέσω του Α.Σ.Ε.Π. όλων των ειδικοτήτων, καθώς και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας στα Παρατηρητήρια Δόμησης και κατά αποκλειστικότητα στις Υπηρεσίες Δόμησης, με την ρητή απαγόρευση ότι οι Δήμαρχοι δεν θα μπορούν να τους μετακινούν στις Τεχνικές ή άλλες Υπηρεσίες των Δήμων.
 • Επανεξέταση του Νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ή στους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κ.λπ.).
 • Νομική Υποστήριξη σε κάθε Υπηρεσία Δόμησης  από εξειδικευμένους Νομικούς
 • Πλήρης ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί και άλλων Πολεοδομικών στοιχείων με κατάλληλη Μηχανοργάνωση των ΥΔΟΜ για την εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση των Μηχανικών και των ενδιαφερόμενων πολιτών
 • Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτελεσματική εργασία τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο διαδίκτυο, το απαραίτητο λογισμικό και ό,τι άλλο απαιτείται.
 • Συστηματική διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων εκπαίδευσης και ενημέρωσης τόσο των υπαλλήλων των ΥΔΟΜ όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών, ιδιαίτερα των νέων
 • Μόνιμη και συνεχής επικοινωνία και συνεργασία της μόνιμης επιτροπής πολεοδομικών θεμάτων του ΤΕΕ με τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, προς αποσαφήνιση, συμπλήρωση, βελτίωση, τροποποίηση διατάξεων, ιδιαίτερα μετά τις συνεχείς τροποποιήσεις του πολεοδομικού πλαισίου.
 • Κωδικοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση Πολεοδομικών υποθέσεων.
 • Κωδικοποίηση και απλοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους.

Διεκδικούμε Υπηρεσίες Δόμησης που θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να υπηρετούν τις αρχές της Νομιμότητας και της Χρηστής Διοίκησης και ταυτόχρονα να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον και το Δημόσιο συμφέρον, όπως το Σύνταγμα επιτάσσει.

Δηλώνουμε ότι από κοινού θα εργαστούμε για την υλοποίηση των παραπάνω ώστε η λειτουργία του Δημοσίου να είναι προς όφελος της ευημερίας όλων.