Ανακοινώσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

8η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης

22 Mar 2019

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 8/26-03-2019 ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Εκπροσώπων ΤΕΕ 334 2019

19 Mar 2019

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Εκπροσώπου ΤΕΕ 333 2019

19 Mar 2019

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Εκπροσώπων ΤΕΕ 332 2019

19 Mar 2019

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Έργα διευθέτησης ρέματ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

7η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης

18 Mar 2019

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 7/18-03-2019 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πραγματογνωμόνων

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΗ καλεί τους συναδέλφους - Μέλη του Τμήματος, με έδρα στην περιοχή της Ηπείρου και του Νομού Λευκάδας, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για τη σύνταξη Καταλόγου Πραγματογνωμόνων του Τμήματος.

Καλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη διενέργεια  πραγματογνωμοσυνών, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση επιλέγοντας μέχρι και οκτώ (8) κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών από το συνημμένο πίνακα της αίτησης:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΑΓΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΤΗ

Η αίτηση αυτή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από :

1. σύντομο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου ότι δεν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

Αποστέλλεται στο ΤΕΕ-ΤΗ:

  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 6 - 8 Τ.Κ. 45444
  • ή στο E-mail : tee_ioan@tee.gr ή στο FAX : 2651074255

Πληροφορίες : ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου τηλ. 26510-31323/27475

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το Π.Δ.15/16-1-1935 περί πραγματογνωμοσυνών, μόνον τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ μπορούν να εγγραφούν στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων, ενώ τα επίτιμα και ομότιμα Μέλη του ΤΕΕ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.