Παρεμβάσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

Τρόπος προσεύλευσης κοινού στην υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΗ

17 Nov 2021

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οίκ. 69136/4.11.2021 (ΦΕΚ 5138 Β’/5.11.2021), η προσέλευση του κοινού στην υπηρεσία μας θα πραγματοποιείται κατόπιν υποχρ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

14η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2021

15 Oct 2021

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 14/18-10-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

13η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2021

07 Oct 2021

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 13/7-10-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

12η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2021

21 Sep 2021

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 12/23-09-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

17 Sep 2021

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη των εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρατηρήσεις στην μελέτη «Α’ φάση, Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» Περιφέρειας Ηπείρου

Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Χώρας, αλλά και των Περιφερειών της, είναι επιβεβλημένος και σ’ αυτόν πρέπει να βασίζεται κάθε προγραμματισμός έργων και δράσεων ώστε συντονισμένα και ιεραρχημένα να διατίθενται οι οικονομικοί πόροι για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος κάθε προσπάθειας οικονομικής ανάπτυξης.

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Ηπείρου θεσμοθετήθηκε το 2003. Μετά από δέκα χρόνια είναι αναγκαίο να γίνει έλεγχος της αποτελεσματικότητάς του και αξιολόγηση της εφαρμογής του. Να ληφθούν όσες αποφάσεις επιβάλλεται για την αναθεώρησή του και εξειδίκευσή του, έτσι που να καταστεί λειτουργικό και να επιτελέσει το ρόλο του.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ στην οποία τέθηκε υπόψη η Α’ Φάση της μελέτης για την «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» της Περιφέρειας Ηπείρου και στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ανέθεσε σε ομάδα εργασίας το έργο της ανάλυσης, κωδικοποίησης, αποσαφήνισης και σχολιασμού όσων τα παραδοτέα της μελέτης περιλάμβαναν. Μετά από μελέτη και συζήτηση σε συνεδριάσεις διατυπώνει τις απόψεις – παρατηρήσεις της για την κατατεθείσα Α’ Φάση της μελέτης.

Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση και  αποτίμηση του αποτελέσματος της εφαρμογής του ΠΠΧΣ Περιφέρειας Ηπείρου από το 2003, χρονιά θεσμοθέτησής του, μέχρι σήμερα είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου  να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα αναθεώρησης και εξειδίκευσής του.