Παρεμβάσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

12η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2021

21 Sep 2021

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 12/23-09-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

17 Sep 2021

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη των εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

10 Sep 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στον προς κατάρτιση Πίνακα Πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για το έτος 2022.

Διαβάστε τη συνέχεια →

11η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2021

07 Sep 2021

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 11/9-09-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

13 Aug 2021

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Διοικούσας Επιτροπής

Προσχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων των Υ.Δ. Ηπείρου

Το ΤΕΕ/ΤΗ χαιρετίζει την, έστω και καθυστερημένα, έναρξη της διαδικασίας για τη κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της Ηπείρου, που αποτελεί βασική απαίτηση της κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

21 Nov 2011
Διαβάστε τη συνέχεια →

Σx.Π.Δ.: Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας ως περιοχή Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών

Με αφορμή την τελευταία έκδοση του Σχ.Π.Δ για τη Λίμνη, που συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, σημειώνουμε τα εξής: Τις βασικές θέσεις και παρατηρήσεις του τμήματος για το Σχ.Π.Δ. για την λίμνη τις εκφράσαμε με το αρ. πρωτ.: 239/19-1-2011 έγγραφό μας, όπου γίνεται εκτενής σχολιασμός και ανάλυση των άρθρων του.

02 Nov 2011
Διαβάστε τη συνέχεια →

Καθυστέρηση έκδοσης Π.Δ. προστασίας λίμνης Παμβώτιδας-μη ολοκλήρωση Ρυθμιστικού Σχεδίου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με στόχο τη διαχείριση και προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων του Λεκανοπεδίου (Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, των πηγών Κρύας και Τούμπας, της τάφρου Λαψίστας, του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων, καθώς και της εποχιακής λίμνης Βρέλλη ως περιοχή οικοανάπτυξης με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης) και η ολοκλήρωση του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων), είναι ενέργειες που εδώ και πολύ καιρό έχουν κριθεί από όλους επείγουσες και απολύτως αναγκαίες.

20 Sep 2011
Διαβάστε τη συνέχεια →

Καταγγελία προς Δήμου Ζηρού

Κε Δήμαρχε, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας αλλά και υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας ότι μετά τη κατασκευή του αποχετευτικού Δικτύου της πόλης και επί μέρους συνδέσεων οικοδομών με αυτό, πραγματοποιήσαμε επιτόπια επίσκεψη όπου διαπιστώσαμε ότι κατά την κατασκευή των περισσότερων συνδέσεων, τα φρεάτια σύνδεσης δεν τοποθετήθηκαν επί των πεζοδρομίων όπως προβλέπεται από τους αντίστοιχους  κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες, αλλά κατά παράβαση αυτών, επί του καταστρώματος των δρόμων.

02 May 2011
Διαβάστε τη συνέχεια →

Το λιμάνι της Πρέβεζας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Ηπείρου σε ειδική συνεδρίαση της στη Πρέβεζα με αποκλειστικό θέμα «Οι προοπτικές και το μέλλον του λιμανιού της Πρέβεζας», αποφάσισε τα παρακάτω...

18 Apr 2011
Διαβάστε τη συνέχεια →

Χωροθέτηση σταθμού συμπίεσης - προσαιγιάλωσης αγωγού Φυσικού Αέριου TGI

Η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΗ συνεδρίασε με θέμα το έργο «διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης (ως μέρος της επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου) μέχρι την περιοχή της Θεσπρωτίας» και «την αναβάθμισή του με τις αναγκαίες υπόγειες και υπέργειες εγκαταστάσεις» προκειμένου να έχει την ικανότητα μεταφοράς των προβλεπόμενων ποσοτήτων προς την Ιταλία.

15 Feb 2011
Διαβάστε τη συνέχεια →

Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου. ΧΥΤ Υπολειμμάτων

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ\ΤΗ στα πλαίσια της διαβούλευσης της μελέτης «Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου και ΧΥΤ Υπολειμμάτων» εξέτασε και ανέλυσε την μελέτη και αφού συζήτησε διεξοδικά επί του θέματος κατέληξε στις παρακάτω επισημάνσεις - παρατηρήσεις.

25 Jan 2011
Διαβάστε τη συνέχεια →

Σ.Π.Δ. για Λίμνη Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Η έκδοση Π.Δ. με στόχο την προστασία της ευρύτερης υδάτινης και χερσαίας περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας, της βιοποικιλότητας και την αναβάθμιση της φύσης και των τοπίων είναι επείγουσα και απολύτως αναγκαία.

19 Jan 2011
Διαβάστε τη συνέχεια →