Ανακοινώσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για την ανάδειξη των Εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου.

09 Jan 2018

Διαβάστε τη συνέχεια →

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

03 Jan 2018

Διαβάστε τη συνέχεια →

Διαδικασία Επανεγγραφής Μηχανικού στο Μητρώο Μελών

27 Dec 2017

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α), αποσυνδέθηκε η ασφάλιση από την ιδιότητα του Διπλωματούχου Μηχανικού, γεγονός που πρακτικά σημαίνει την ίση μεταχείριση πλέον...

Διαβάστε τη συνέχεια →

26 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

23 Dec 2017

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ, στη συνεδρίαση 26/28-12-2017 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  19.30,  με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Διαχείριση Δηλώσεων Αυθαίρετων Κτισμάτων N. 4495/2017 και 4178/2013

19 Dec 2017

Διαβάστε τη συνέχεια →

24 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ, 
στη συνεδρίαση 24/12-12-2017 ημέρα Τρίτη και  ώρα  19.30,  με θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Ενημέρωση - από εκπροσώπους τμήματος / Μέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.
  • Εκπροσωπήσεις τμήματος (εκκρεμείς περιπτώσεις)