Ανακοινώσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» (e-Πολεοδομία 3)

16 Nov 2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ B' 5045/13.11.2018)  "Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

16 Nov 2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ B' 4968/7.11.2018)  "Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης", με την οποία καταρτ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

25η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2018

16 Nov 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 25/19-11-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

24η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2018

09 Nov 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 24/12-11-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα

07 Nov 2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 (ΦΕΚ Α' 187/5.11.2018) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμά...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Προκύρηξη ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δοκιμασίας Επάρκειας.

Το Τ.Ε.Ε. π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  εξετάσεις «Δοκιμασίας Επάρκειας», όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων,  με αριθμό 36650/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 1122 B/10.04.2012) «Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010».

Οι Εξετάσεις είναι γραπτές και θα διεξαχθούν 12-30 Νοεμβρίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο TEE και στην ιστοσελίδα του TEE  (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/exetaseis/eparkeias) και θα λάβουν χώρα στα Κεντρικά Γραφεία του TEE στην οδό Νίκης 4, στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις θα πρέπει:

  • να καταβάλουν παράβολο συμμετοχής για την κάθε θεματική ενότητα, ποσού 150 € (σύμφωνα με την υπ' αρ. Γ12/Σ4/2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής). Το ποσόν αυτό καταβάλλεται στο Ταμείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του TEE με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.
  •  να υποβάλλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά της προκύρηξης, μέχρι 20 Ιουλίου 2018 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:
Στο Τ.Ε.Ε. - Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204) και στα τηλ. 210-3291452, 210-3291645.