Ανακοινώσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

Hλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών.

16 Jul 2018

Ξεκινά από 16/7/2018 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων (Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών) για τις εμπράγματες συναλλαγές στα...

Διαβάστε τη συνέχεια →

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου της αναστήλωσης της Γέφυρας του Αράχθου στην Πλάκα»

16 Jul 2018

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το γεγονός της ολοκλήρωσης των εργασιών του τελευταίου σταδίου της πρώτης φάσης του σημαντικού εγχειρήματος της α...

Διαβάστε τη συνέχεια →

18η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2018

16 Jul 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 18/18-7-2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης.

12 Jul 2018

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Προκύρηξη ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δοκιμασίας Επάρκειας.

10 Jul 2018

Το Τ.Ε.Ε. π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  εξετάσεις «Δοκιμασίας Επάρκειας», όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Παιδείας, δια Βίου Μάθησης &am...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Προκύρηξη ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δοκιμασίας Επάρκειας.

Το Τ.Ε.Ε. π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  εξετάσεις «Δοκιμασίας Επάρκειας», όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων,  με αριθμό 36650/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 1122 B/10.04.2012) «Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010».

Οι Εξετάσεις είναι γραπτές και θα διεξαχθούν 12-30 Νοεμβρίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο TEE και στην ιστοσελίδα του TEE  (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/exetaseis/eparkeias) και θα λάβουν χώρα στα Κεντρικά Γραφεία του TEE στην οδό Νίκης 4, στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις θα πρέπει:

  • να καταβάλουν παράβολο συμμετοχής για την κάθε θεματική ενότητα, ποσού 150 € (σύμφωνα με την υπ' αρ. Γ12/Σ4/2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής). Το ποσόν αυτό καταβάλλεται στο Ταμείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του TEE με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.
  •  να υποβάλλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά της προκύρηξης, μέχρι 20 Ιουλίου 2018 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:
Στο Τ.Ε.Ε. - Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204) και στα τηλ. 210-3291452, 210-3291645.