Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ηπείρου - Μήνυμα Προέδρου

Σε λίγες μέρες, την 24η Νοεμβρίου 2013, καλούμαστε να αναδείξουμε τα νέα Όργανα Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την επόμενη τριετία.

Η χώρα βιώνει την μεγαλύτερη, μεταπολεμικά οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση. Οι πολίτες της πλήττονται από βαριά μέτρα λιτότητας. Οι μηχανικοί, κομμάτι του ελληνικού λαού έχουν πληγεί καίρια.

  • Το επαγγελματικό τους αντικείμενο μηδενίστηκε.
  • Πλήθος συναδέλφων είναι άνεργοι και άλλοι τόσοι μεταναστεύουν αναζητώντας απασχόληση. Η χώρα αιμορραγεί σε επιστημονικό δυναμικό.
  • Καμία στήριξη για τους άνεργους μηχανικούς.
  • Ο ασφαλιστικός μας φορέας, ο πλέον υγιής τα προηγούμενα χρόνια, κινδυνεύει.
  • Οι εισφορές μας αυξάνονται με το αιτιολογικό μεγαλύτερης σύνταξης όταν όλες οι συντάξεις συνεχώς περικόπτονται οριζοντίως.
  • Η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη υποβαθμίστηκε.
  • Ο επιστημονικός μας φορέας, το ΤΕΕ, γίνεται προσπάθεια να υποβαθμιστεί.
  • Οι όροι άσκησης του επαγγέλματος ανατράπηκαν χωρίς να αντικατασταθούν με νέους σταθερούς που θα απάλειφαν τις γνωστές παθογένειες.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη αν όχι απελπιστική.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες με τη συμμετοχή μας στις επερχόμενες εκλογές, θα εκφράσουμε τις ανησυχίες και την αγωνία μας για τα θεσμικά, επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά και ασφαλιστικά προβλήματα και προβλήματα απασχόλησης των διπλωματούχων μηχανικών και κυρίως των νέων.

Με αποφασιστικότητα και δυναμικό τρόπο πρέπει να διεκδικήσουμε την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Στην θητεία που ολοκληρώνεται, το τμήμα Ηπείρου με την καθοριστική συμβολή των μελών των οργάνων του και όσων συναδέλφων συμμετείχαν στις μόνιμες επιτροπές, εκπροσωπήσεις και ομάδες εργασίας, ανταποκρίθηκε κατά το δυνατόν στον ρόλο του και η δράση του ήταν πλούσια σε παρεμβάσεις, κατάθεση προτάσεων, εκδηλώσεις, ημερίδες και κινητοποιήσεις.

Η μαζική συμμετοχή μας στις εκλογές του ΤΕΕ την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 και με τις επιλογές μας σε αρχές, προγράμματα και πρόσωπα θα σηματοδοτήσει την πορεία του επιστημονικού μας φορέα, ενδυναμώνοντας τον θεσμικό του ρόλο και ισχυροποιώντας την παρουσία του σε επιστημονικό, τεχνικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό επίπεδο τόσο στο Κέντρο όσο και στην Περιφέρεια.

Συνοδευτικά, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος μας, σας αποστέλλουμε τα έντυπα που με ευθύνη τους μας παρέδωσαν οι παρατάξεις που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων του τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ.

Για το ΤΕΕ\ΤΗ,
Ο Πρόεδρος

Παπαβρανούσης Χρίστος