Εκλογές Τ.Ε.Ε. Ανακήρυξη Υποψηφίων

Οι παρατάξεις και οι υποψήφιοι που διεκδικούν την εκλογή τους στην Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού μας Τμήματος στις επικείμενες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Καλή επιτυχία στην προσπάθεια όλων τους.