Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ηπείρου - Μήνυμα Προέδρου

Η ανάδειξη της νέας Διοίκησης του ΤΕΕ, στις εκλογές της 3ης Νοέμβρη, αποτελεί σημαντικό σταθμό στη συλλογική διαδρομή του τεχνικού κόσμου.

Είναι μια διαδικασία με πολύπλευρες διαστάσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για πολλαπλές αναγνώσεις. Μία ανάγνωση εδράζεται στη λογική πως οι λειτουργίες του ΤΕΕ αφορούν και περιστρέφονται γύρω από μια στενή συντεχνιακή προσέγγιση της συλλογικής μας εκπροσώπησης. Στον αντίποδα αυτής της προσέγγισης κινείται η άποψη πως το ΤΕΕ είναι αναγκαίο και χρήσιμο να αναζητήσει και να βρει τους τρόπους για να συγχρονιστεί αποτελεσματικότερα τόσο με τη θεσμική αποστολή του ως Τεχνικού Συμβούλου της πολιτείας, όσο και με τη σύγχρονη απαίτηση για γείωση με τις επιστημονικές, κοινωνικές και εργασιακές εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Ο ρόλος του μηχανικού, πέρα από την επιμέρους επιστημονική εξειδικεύση του, ακουμπά σε τρεις βασικούς άξονες: τον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον πολιτικό.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα μετά την παρατεταμένη υφεσιακή περίοδο και την πρόσφατη έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια, είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Ο νέος χωρικός σχεδιασμός, η έννοια του δημόσιου χώρου, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και του κτηριακού δυναμικού, η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και τελικά η στρατηγική κατεύθυνση του αναπτυξιακού σχεδιασμού, αποτελούν βασικά πεδία στα οποία αναπτύσσεται η επιστημονική, επαγγελματική και συλλογική μας δράση.

Η σύγχρονη ιστορία του ΤΕΕ και η πολιτική ιστορία του τόπου μας τέμνονται, καταδεικνύοντας ασφαλώς τις αδυναμίες, τις ανεπάρκειες και αβελτηρίες της δικής μας συλλογικής έκφρασης, οι οποίες συνέδραμαν -και αυτές- στη διολίσθηση σ’ ένα αδιέξοδο παραγωγικό μοντέλο. Στην παρούσα συγκυρία, στην πρώτη φάση εξόδου από την πολυετή κρίση, σε μια ακόμη κρίσιμη και κομβική περίοδο, ο επιστημονικός μας φορέας καλείται να αναδείξει τη δυναμική του, να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να παρέμβει ουσιαστικά και διακριτά στο ευρύ επιστημονικό και κοινωνικό πλαίσιο συζήτησης.

Ζητούμενο όλων μας που συμμετέχουμε στο ΤΕΕ και τα όργανά του είναι όχι μόνο να υπερασπιστούμε όσα έχουν κατακτηθεί κι επιτευχθεί, αλλά να ανοίξουμε βηματισμό πατώντας γερά στις ιδέες, τις αξίες και τις πρακτικές μας, καθιστώντας τον τεχνικό κόσμο χρήσιμο πρωταγωνιστή στις εξελίξεις.

Η μαζική συμμετοχή στις κάλπες του ΤΕΕ και οι επιλογές μας με βάση αρχές, προγράμματα και πρόσωπα αποτελούν την καθοριστική παράμετρο, απ’ τη μια για την ενδυνάμωση, κι από την άλλη για το στίγμα, την κατεύθυνση, τη διασφάλιση της αυτονομίας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση του ρόλου του επιστημονικού μας φορέα.


Για το ΤΕΕ/ΤΗ

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Γιώργος ΠαππάςΗ συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε στις 18 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του περιφερειακού μας τμήματος Γιώργος Παππάς σε τοπικά μέσα ενημέρωσης των Ιωαννίνων, για τις εκλογές του ΤΕΕ που θα γίνουν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019.