16 Μαρ 2020 Δελτίο Τυπου ΤΕE-ΤΗ για την πανδημία του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κατόπιν της εκδήλωσης πανδημίας εκ του κορωνοϊού COVID-19, των σχετικών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42/2020) με θέμα, «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ηπείρου, παραμένοντας δίπλα στους μηχανικούς μέλη του και στην κοινωνία, ανακοινώνει τα πρώτα βασικά και έκτακτα μέτρα για την προστασία και αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

  • Το ΤΕΕ/ΤΗ καλεί όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες και το σύνολο του τεχνικού κόσμου της περιοχής μας, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Περισσότερα για τις συγκεκριμένες και εγκεκριμένες κάθε ώρα οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και στην τηλεφωνική γραμμή 1135.
  • Το ΤΕΕ/ΤΗ λαμβάνει ήδη τα αναγκαία μέτρα προστασίας και αποφυγής διασποράς του νέου κορωνοϊού στα γραφεία του. Προκειμένου να συνεχιστεί κατά το δυνατόν απρόσκοπτα η επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα των συναδέλφων Μηχανικών κατά τη διάρκεια της κρίσης της παγκόσμιας πανδημίας, το ΤΕΕ/ΤΗ προτείνει και ενθαρρύνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο να εξυπηρετούνται για τις άμεσης ανάγκης υποθέσεις τους εξ αποστάσεως, κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Τμήματος.
  • Το ΤΕΕ/ΤΗ αναβάλει τη σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του, με στόχο την προφύλαξη των μελών της, των υπαλλήλων του Τμήματος, αλλά και της δημόσιας υγείας και δεσμεύεται για οργάνωση σε νέα βάση του τρόπου λειτουργίας της Δ.Ε. και του Τμήματος τουλάχιστον για όσο χρόνο, που εκτιμάται πως δεν θα είναι λίγος, η πανδημία καθορίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας μας. Η οργανωμένη χρήση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για τις συνεδριάσεις, συσκέψεις κ.λ.π. θα δώσει τη δυνατότητα ώστε το Τμήμα μας να είναι παρών στις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα, όπου θα απαιτηθούν άμεσες και συντεταγμένες δράσεις για την αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος

της Διοικούσας Επιτροπής

Ιωάννης Λυκοτραφίτης

Πολιτικός Μηχανικός