Τμήμα Ηπείρου

Πειθαρχικό Συμβούλιο

To Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος Ηπείρου αποτελείται από τους:

Πρόεδρος

Κωστούλα Βασιλική του Γεωργίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Κατόπης Βασίλειος του Τηλέμαχου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μέλη

  • Βάββας Κωνσταντίνος του Αναστασίου,Πολιτικός Μηχανικός
  • Μικρώνης Ζώης του Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός
  • Μπασάς Γεώργιος του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός − Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  • Οικονόμου Βασίλειος του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός
  • Τσιπέλλης Σεραφείμ του Δημητρίου, Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός Μηχανικός