Χρήσιμα

Σύλλογοι Τμήματος Ηπείρου

Στην Ήπειρο - Λευκάδα δραστηριοποιούνται οι παρακάτω σύλλογοι Μηχανικών:

  • Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων Αραβαντινού 6-8, TK 45 444 Ιωάννινα, Tηλ.: 6945983777 , Email: saioanninon@gmail.com, Url: www.architect-ioannina.blogspot.com
  • Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ηπείρου Αραβαντινού 6-8, TK 45 444 Ιωάννινα, Tηλ.: 2651048522, 6977400622 -, Email: info@diatomh.gr, Url: www.diatomh.gr
  • Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Ιωαννίνων Αραβαντινού 6 - 8, TK 45 444 Ιωάννινα, Tηλ.: 2651031323, Email: psdmh.ioa@gmail.com, Url: www.psdmh-ioa.gr
  • Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Ιωαννίνων -, Tηλ.: -, Email: -, Url: -
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών "ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ" Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη - Δουρούτη, TK 45 110 Ιωάννινα, Μεταβατικό Κτίριο, Αίθουσα Π22, Tηλ.: 2651007208, Email: pasmeycontact@gmail.com, Url: www.pasmey.com