Τμήμα Ηπείρου

Ομάδες Εργασίας

Εργασία επί του νέου οικοδομικού κανονισμού

  • Αθανάσιος Ζυγούρης Αρχιτέκτων
  • Ευαγγελίνα Μανοπούλου Αρχιτέκτων
  • Γεώργιος Παπαγεωργίου Αρχιτέκτων