Τμήμα Ηπείρου

Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος

Τσίγκρος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Λυκοτραφίτης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός

Γενικός Γραμματέας

Γιαννούλας Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

  • Μπέγκα Αλεξάνδρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • Μωρόγιαννης Αθανάσιος - Καίσαρ, Χημικός Μηχανικός
  • Παπαμιχαήλ Μιχάλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  • Παππάς Γεώργιος, Χημικός Μηχανικός
  • Σιαμπίρη Δέσποινα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  • Χρηστάκης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός