Παρεμβάσεις

Διοικούσας Επιτροπής

Παράταση υποβολής αντιρρήσεων ή υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη 2η ανάρτηση του Γ΄ Κεφαλαίου (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολεοδ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ - ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

Παράταση υποβολής αντιρρήσεων ή υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη 2η ανάρτηση του Γ΄ Κεφαλαίου (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολεοδ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ - ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

23 Απρ 2024

Σύμφωνα με την πρόσκληση από το Δήμο Ιωαννιτών για το στάδιο αντιρρήσεων ή Δηλώσεων της 2ης Ανάρτησης της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Δημοτική Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ -ΖΕΥΓΑΡΙΑ – ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις και δηλώσεις ιδιοκτησίας από τη Δευτέρα 15 Απριλίου έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προβλήματα στην εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Προβλήματα στην εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

15 Απρ 2024

Ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, αλλά και γενικότερα για το θέμα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών από πυρκαγιά σε ακίνητα εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024 η οποία αποτελεί συνέχεια της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 3475, τεύχος Β’, στις 24-05-2023.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση 2 μηνών στην προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Παράταση 2 μηνών στην προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

15 Φεβ 2024

Κύριοι, παρακαλούμε όπως προβείτε σε παράταση όσον αφορά το χρόνο υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας, για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για τη: «2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05)».

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για τη: «2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05)».

28 Δεκ 2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει από τις αρχές του 2000 μια νέα πολιτική για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Βασικό εργαλείο προώθησης της νέας πολιτικής είναι η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους) / Δυτικό Τμήμα»

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους) / Δυτικό Τμήμα»

6 Ιουλ 2023

Η αρχή του χωροταξικού σχεδιασμού γίνεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 με την έγκριση των πρώτων Περιφερειακών Σχεδίων. Αντίστοιχα, η αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης Προεδρικών Διαταγμάτων σε πολλές περιοχές Natura 2000 της χώρας, εκκίνησε με την ανάθεση -σταδιακά, έως τον Φεβρουάριο του 2019- εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, οχτώ χρόνια μετά από την θέσπιση (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) του εθνικού καταλόγου των 239 περιοχών, Τόπων Κοινοτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Δικτύου Natura 2000.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιστολή για τη σύναψη συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας

Επιστολή για τη σύναψη συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας

19 Ιουν 2023

Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι, Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, υπήρχε η υποχρέωση κάθε Καλλικρατικού Δήμου να στελεχώσει τη δική του Υπηρεσία Δόμησης. Αυτό όμως αποδείχτηκε ότι ήταν μια ουτοπική προσδοκία και πολλοί μικροί και απομακρυσμένοι Δήμοι είτε δεν κατόρθωσαν να στελεχώσουν τη δική τους Υ.ΔΟΜ., είτε αυτή δεν είχε την απαραίτητη επάρκεια. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, οι παραπάνω Δήμοι υποστηριζόταν διοικητικά από τον Δήμο της έδρας της Περιφερειακής τους Ενότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)/ Ανατολικό Τμήμα»

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)/ Ανατολικό Τμήμα»

12 Μαΐ 2023

Η αρχή του χωροταξικού σχεδιασμού γίνεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 με την έγκριση των πρώτων Περιφερειακών Σχεδίων. Αντίστοιχα, η αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης Προεδρικών Διαταγμάτων σε πολλές περιοχές Natura 2000 της χώρας, εκκίνησε με την ανάθεση -σταδιακά, έως τον Φεβρουάριο του 2019 - εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, οχτώ χρόνια μετά από την θέσπιση (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) του εθνικού καταλόγου των 239 περιοχών, Τόπων Κοινοτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Δικτύου Natura 2000.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ