19 Απρ 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για τη μη ένταξη του έργου της ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού στο Ταμείο Ανάκαμψης

Η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, στη συνεδρίασή της την Πέμπτη 8.04.2021, συζήτησε την ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη της μη συμπερίληψης και ένταξης – παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις και τοποθετήσεις των αρμοδίων παραγόντων κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το κλίμα αισιοδοξίας που κατά συνέπεια καλλιεργήθηκε – του έργου που αφορά το τμήμα του οδικού δικτύου που απομένει για την ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού (από τα Ιωάννινα μέχρι την Κακαβιά) στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω αυτού την προσεχή περίοδο.

Το παραπάνω δυσμενές γεγονός, μας προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία για τις δυνατότητες και τα περιθώρια έναρξης της κατασκευής και υλοποίησης αυτού του τόσο σημαντικού, για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για τη χώρα μας, οδικού έργου.

Από πλευράς μας, τονίζεται με έμφαση, δυστυχώς για μια ακόμη φορά, ότι συνολικά ο αυτοκινητόδρομος της Ιόνιας οδού έχει χαρακτηρισθεί ως έργο Εθνικής σημασίας από το έτος 2006, αποτελεί τμήμα του Δυτικού άξονα (Κακαβιά – Καλαμάτα), είναι ενταγμένος στο κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών – ΤΕΝ από το έτος 1996, και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη και άμεσης προτεραιότητας η ολοκλήρωσή του (με τεχνικά χαρακτηριστικά σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου σε όλο του το μήκος και με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης) μέχρι και τα σύνορα της χώρας μας, προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, η συνεκτικότητα του εσωτερικού οδικού δικτύου, οι συνδυασμένες μεταφορές από και προς τις χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, η συνδεσιμότητα και η ασφαλής μετακίνηση με ταχύτητα και άνεση.

Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου με χαρακτηριστικά σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου αποτελεί πάγια και δημοσιοποιημένη θέση του Τμήματός μας, προϊόν διαχρονικών επεξεργασιών – από το 1997 μέχρι και σήμερα – μέσω Μόνιμων Επιτροπών, ομάδων εργασίας, ημερίδων, συνεδριάσεων και Αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΗ.

Η θέση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ είναι πως – σε κάθε περίπτωση – επιβάλλεται η Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς να εξετάσουν τους δυνατούς τρόπους άμεσης διασφάλισης της χρηματοδότησης αυτού του έργου, ενόψει μάλιστα και της ολοκλήρωσης του προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.

Ιωάννινα, 19 Απριλίου 2021

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ

Ο Πρόεδρος 

Γιάννης Λυκοτραφίτης

Πολιτικός Μηχανικός