1 Ιουν 2022 Δελτίο Τύπου

Στις 30/5/2022 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Διοικουσών Επιτροπών των ΤΕΕ – Τμ. Ηπείρου και ΠΕΔΜΕΔΕ – Τμ. Ηπείρου με θέμα τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο των Δημοσίων Έργων από τις ανατιμήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά, αλλά και τα προβλήματα στη χρηματοδότηση των έργων.

Από τους εκπροσώπους των εργοληπτών έγινε αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο των Δημοσίων  Έργων και των προβλημάτων που έχει προκαλέσει στην εκτέλεσή τους η ενεργειακή κρίση και γενικότερα οι πολύ μεγάλες και συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών των υλικών που ενσωματώνονται σε αυτά. Επίσης έγινε αναλυτική συζήτηση για τα προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις των έργων, κυρίως μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συμφωνήθηκε ότι για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των Δημοσίων Έργων από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα τουλάχιστον τα εξής:

  • Αύξηση της χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε., με πρόβλεψη να καλύπτει και τις αναθεωρήσεις τιμών που θα προκύψουν.
  • Έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για το Δ΄ τρίμηνο του 2022 για το σύνολο των εργασιών των Δημοσίων Έργων και σύμφωνα με τις πραγματικές αυξήσεις του κόστους κατασκευής.
  • Ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων, όπως αναγγέλθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να γίνεται συνεχής επικαιροποίηση και ενημέρωση των συντελεστών αναθεώρησης.
  • Νομοθέτηση των υπόλοιπων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (αυτοδίκαιη παράταση έως έξι μήνες, πριμ 5% για έγκαιρη ολοκλήρωση έργου, πληρωμή απολογιστικά της ασφάλτου και των πλαστικών σωλήνων, αλλά και ένταξη και άλλων υλικών στην απολογιστική πληρωμή).
  • Πρόβλεψη της χρηματοδότησης για τις επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από τα μέτρα (πριμ 5%, απολογιστικές δαπάνες, αναθεώρηση).