28 Ιουλ 2022 Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΗ για τη Διαβούλευση σχετικά με το Σύστημα της ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Ιωαννιτών

Κάθε σχεδιασμός που αφορά θέματα στάθμευσης σε οποιαδήποτε αστικό τοπίο απαιτεί ολοκλήρωμενη παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις χρήσεις και τις ανάγκες που δημιουργούνται με τον πλήρη καθορισμό των συνολικών αναγκών και προτεραιοτήτων της κάθε περιοχής.

Με τη παρούσα διαβούλευση καλούμαστε ως Τεχνικό Επιμελητήριο να εκφράσουμε θέσεις επί συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες σαφώς έχουν ως βασικό μέλημα τη μείωση των κυκλοφοριακών ροών εντός του κύριου αστικού πυρήνα της πόλης των Ιωαννίνων,  παράλληλα µε την προώθηση των ήπιων µετακινήσεων (ποδήλατο, πεζοπορία), ιδίως στο κέντρο της πόλης και στον παραλίμνιο χώρο και την ανάπτυξη καθαρών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.).

Σαν Τεχνικό Επιμελητήριο κρίνουμε ότι κάθε ανάλογη προσπάθεια βρίσκεται σε σωστό δρόμο. Για να καταθέσουμε βέβαια μια πιο συγκεκριμένη πρόταση θεωρούμε ότι οφείλουμε να εξετάσουμε ενδελεχώς πρώτα από όλα όλους τους υπερκείμενους σχεδιασμούς, οι οποίοι με τις οριζόμενες χρήσεις δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές του προσφάτως εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κοινότητας ( ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο καθορίζει τις προτεινόμενες ροές και τρόπους διαχείρισης της κυκλοφορίας από το περιφερειακό τμήμα της πόλης μέχρι το κέντρο της και το παραλιμνιαίο μέτωπο, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση.

Βασική προϋπόθεση για τη μείωση της κυκλοφορίας εντός του Μητροπολιτικού Κέντρου της πόλης και την εξασφαλισμένη βέλτιστη λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης είναι η κατασκευή νέων χώρων στάθµευσης γύρω από το κέντρο (υπόγεια, υπέργεια, ισόγεια). Απαραίτητος κρίνεται επίσης ο καθορισμός όλων των κύριων χρήσεων του Δήμου όπως Υπηρεσίες, Διοικητήριο, αθλητικοί χώροι κλπ, ώστε να υπολογιστούν οι βασικές κυκλοφοριακές ροές, κατόπιν σύνταξης μιας επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης.

Με βάση τις παραπάνω θέσεις μπορούμε να διακρίνουμε ότι η διάταξη των Ζωνών ελεγχόμενης Στάθμευσης όπως παρουσιάζονται στην πρόταση είναι σε σωστό δρόμο. Με την παρούσα πρόταση εξασφαλίζεται η αναδιανομή του διαθέσιμου οδικού χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται άρτια και ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών (κατοίκων και επισκεπτών) μέσα από ένα δίκαιο πλαίσιο για όλους. Επίσης, ο αριθμός των οχημάτων των εργαζόμενων της κάθε περιοχής, που χρειάζεται να σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση βαδίσματος από τους χώρους εργασίας, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη με στόχο την εξισορρόπηση των αναγκών και τη εύρεση μίας βέλτιστης λύσης.

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις προτάσεις για το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί η αποτύπωση των θέσεων στάθμευσης, όπως αυτές θα προκύψουν, κατόπιν των πρόσφατων παρεμβάσεων του Δήμου σε κεντρικούς Οδούς, όπως η Οδός Πυρσινέλλα, Σμύρνης και Χαριλάου Τρικούπη οι οποίες έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Ταυτόχρονα δεν έχει επικαιροποιηθεί ο χώρος των πρώην Στρατιωτικών Φούρνων, επί της Οδού Ελένης Ζωγράφου, ο οποίος στην πρόταση παρουσιάζεται σαν χώρος Στάθμευσης, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργεί ως Παιδικός σταθμός. Παράλληλα θεωρούμε οτι η Ζώνη Γ δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να δημιουργηθεί ως χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης με βάση τα στοιχεία της πρότασης, μιας και το ποσοστό των επισκεπτών είναι της τάξης του 30% και θεωρούμε ότι η δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το πρόβλημα της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παράλληλα με την ένταξη του Δήμου Ιωαννιτών στις 100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ψηφιακής διαχείρισης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, ώστε να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η τοποθέτηση ηλεκτρικών συσσωρευτών στα σημεία που προβλέπονται χώροι στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα.

Θεωρούμε ότι κάθε πρωτοβουλία δημιουργίας  ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη των Ιωαννίνων, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση των κυκλοφοριακών ροών στο κέντρο της πόλης και το παραλίμνιο μέτωπο, βρίσκεται σε σωστό δρόμο. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη βέλτιστη λειτουργία της είναι να απαρτίζεται από ορθό και ενιαίο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, λειτουργικές, ευέλικτες και ελκυστικές δημόσιες συγκοινωνίες, διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για την προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση) και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ηπείρου πάντα πιστό στο υπεύθυνο και θεσμικό του ρόλο, ως τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας,  είναι διαθέσιμο να συζητήσει και να καταθέσει προτάσεις και λύσεις, με τη Δημοτική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.