27 Απρ 2023 Δελτίο Τύπου για συνάντηση ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου με υποψήφιο Βουλευτή Ιωαννίνων κ. Θανάση Οικονόμου

Δελτίο Τύπου για συνάντηση ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου με υποψήφιο Βουλευτή Ιωαννίνων κ. Θανάση Οικονόμου

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 δεχθήκαμε στα γραφεία του Τμήματος τον Υποψήφιο Βουλευτή Ιωαννίνων κ. Θανάση Οικονόμου. Παρόλο που από πλευράς μας τέθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής μας, καθώς και τις θέσεις που έχουμε συνδιαμορφώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώσαμε με ιδιαίτερη λύπη, μια αναίτια επίθεση από τον υποψήφιο βουλευτή για την πρόσφατη λειτουργία μας, θίγοντας τα μέλη που στελεχώνουν τη Διοικούσα Επιτροπή, χρησιμοποιώντας μάλιστα εκφράσεις που δε συνάδουν τόσο στο θεσμικό μας ρόλο, όσο και στην προσωπική πορεία του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Το ΤΕΕ/ΤΗ έχει αποδείξει ότι είναι συμμέτοχος σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν την περιοχή μας, με κατάθεση προτάσεων και ανησυχιών,  συμμετέχοντας σε όλες τις διαβουλεύσεις, για τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής μας και διοργανώντας παράλληλα ημερίδες και εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενημέρωση τόσο των συναδέλφων, όσο και των πολιτών.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όταν πραγματοποιείται μια συνάντηση με έναν επιστημονικό φορέα, ο οποίος είναι και ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτειας, δέον είναι  να διατυπώνονται με ακρίβεια οι διάφορες απόψεις. Όπως είναι γνωστό, για το ΤΕΕ/ΤΗ είναι, μέχρι στιγμής, πάγια θέση οι Στρατηγικές θέσεις της Πρότασης του Ρυθμιστικού Σχεδίου των Ιωαννίνων, να εφαρμόζονται στους Υπερκείμενους Σχεδιασμούς της περιοχής μας. Δύστυχώς όμως όπως είναι γνωστό σε όλους, το Ρυθμιστικό δεν θεσμοθετήθηκε, κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκφέρονται δημόσια απόψεις περί καταστρατήγησης του.

Το ΤΕΕ/ΤΗ διαφυλάσοντας πιστά το ρόλο του, παραμένοντας πιστό στις πάγιες θέσεις του, δηλώνει παρών σε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις, έτοιμο να επικαιροποιήσει τις θέσεις του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας μας και περιμένει τόσο από πολίτες, όσο  και από φορείς να καταθέσουν τις όποιες απόψεις τους, για την πληρέστερη συνδιαμόρφωση προτάσεων  που θα οδηγήσουν σε μια ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας, διαφυλλάσοντας παράλληλα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής μας. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

του ΤΕΕ/ΤΗ

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσίγκρος

Πολιτικός Μηχανικός