8 Σεπ 2023 Το ΤΕΕ Ηπείρου σύμμαχος για την κλιματική ουδετερότητα, με Τεχνικές Ομάδες Γειτονιάς στο Δήμο Ιωαννιτών

Το ΤΕΕ Ηπείρου σύμμαχος για την κλιματική ουδετερότητα, με Τεχνικές Ομάδες Γειτονιάς στο Δήμο Ιωαννιτών

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του ΤΕΕ Τμ. Ηπείρου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο Πρόεδρος του Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιάννης Τσίγκρος.

Σκοπός του μνημονίου είναι η συνεργασία Δήμου και ΤΕΕ για την υλοποίηση των δράσεων του Κλιματικού Συμφώνου.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιωαννιτών, μετά από μία πολύμηνη προσπάθεια, πέτυχε τον στόχο τα Γιάννενα να επιλεγούν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή και να αποτελέσουν το παράδειγμα για τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΕ, ως ο επίσημος τεχνικός σύμβουλος Πολιτείας, αλλά και ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της χώρας, καθίσταται αρωγός  στον Δήμο Ιωαννιτών, συνδράμοντας στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων της Αποστολής, παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Αποφασίστηκε να οριστούν ομάδες Μηχανικών ανά τομέα (γειτονιά) της πόλης με συγκεκριμένους σκοπούς και αρμοδιότητες («Τεχνικές Ομάδες Γειτονιάς Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του Κλιματικού Συμφώνου»)

Σε συνάντηση εργασίας με το Δήμο ορίστηκαν αυτές οι περιοχές στο πρώτο πιλοτικό στάδιο να είναι:

  • Περιοχή κάστρου Ιωαννίνων
  • Περιοχή από Τζαμί Καλούτσιανης μέχρι Πλατεία Σαπουντζάκη (οδός ΚΑ' Φεβρουαρίου και κάποιες κάθετες σε αυτή)
  • Περιοχή από Άλσος μέχρι Γηροκομείο Ιωαννίνων

Οι περιοχές προέκυψαν σε συνέχεια συμμετοχικών διαδικασιών με τους πολίτες και τους Φορείς της πόλης, διότι στόχος της Ευρωπαϊκής Αποστολής όπως τονίζεται σε όλα τα κείμενα του Mission Board, είναι η διαδικασία του ολιστικού μετασχηματισμού να ξεκινάει από τους πολίτες, για τους πολίτες.

Ενώ στο επόμενο διάστημα μέσω της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαμορφωθούν για τις πόλεις της Αποστολής, θα επεκτείνουμε τη δράση και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου.

Ευρύτερη επιδίωξη είναι ο νέος αυτός θεσμός, που θα αποτελέσει καινοτομία σε εθνικό επίπεδο, να συμβάλει στη διατήρηση της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών, στην ανανέωση και την αναβάθμισή τους, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών, από κοινού με τους κατοίκους.  Η επιτυχία του θεσμού θα συμβάλει στην κλιματική βιωσιμότητα και την αστική ανανέωση της πόλης των Ιωαννίνων, συνδυάζοντας την προστασία της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιστορικού κτιριακού αποθέματος της πόλης, με καινοτόμες προτάσεις.

Ενώ παράλληλα διαμορφώνονται νέοι δρόμοι προσφοράς, δράσης και συνεργασίας των νέων μηχανικών.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσίγκρος