17 Ιουν 2024 Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΗ για την αειφόρο ανάπτυξη απομονομένων περιοχών του Δ. Β. Τζουμέρκων

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΗ για την αειφόρο ανάπτυξη απομονομένων περιοχών του Δ. Β. Τζουμέρκων

Στο 1ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού που διοργάνωσε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το οποίο έγινε με στόχο να κατατεθούν ολοκληρωμένες σκέψεις και προτάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη της άρσης της απομόνωσης και της αειφόρου ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, ήταν προσκεκλημένος ομιλητής, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, Γιάννης Τσίγκρος.

Το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ υποστηρίζοντας το ρόλο του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, συμμετείχε στο Φεστιβάλ, με τον κ. Τσίγκρο να σημειώνει αρχικά πως, η Ήπειρος, λόγω του ιδιαίτερου μορφολογικού της χαρακτήρα εμφανίζει το φαινόμενο πολλών στάσιμων οικισμών κυρίως στις περιοχές των Τζουμέρκων, του Πωγωνίου, της ορεινής Θεσπρωτίας καθώς και άλλων ορεινών περιοχών, οι οποίες σταδιακά οδηγούνται στην απομόνωση και ουσιαστικά στην ερημοποίηση τους.

Για αυτό το θέμα το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, όπως είπε ο Πρόεδρος του, έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα και έχει διοργανώσει ειδική ημερίδα σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο τη συνδιαμόρφωση των αξόνων εκείνων για να προχωρήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πράσινη αειφόρο ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι οποίες πλέον είναι ιδιαίτερα εμφανείς στο φυσικό περιβάλλον.

«Στόχος είναι να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Ηπείρου με τη δημιουργία νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης, διαχείρισης και διατήρησης του πολιτιστικού αποθέματος. Το Τμήμα μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς της περιοχής, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου και η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν αναπτύξει ήδη στενή συνεργασία ώστε ο κάθε φορέας, από τη πλευρά του, να συμβάλλει με τη δυναμική  του στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας. Στην παρούσα φάση θα ήθελα να επισημάνω ότι σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη του παραπάνω στόχου θα έχει και η εκπόνηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων που πραγματοποιείται αυτήν την περίοδο από την Περιφέρεια Ηπείρου, όπου σε αυτές μπορούν να ενταχθούν προτάσεις και δράσεις, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν και από τη σημερινή ημερίδα. Προτάσεις οι οποίες αφού ενταχθούν στα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία θα συμβάλλουν στην σταδιακή ανάπτυξη των ορεινών όγκων της Ηπείρου και ιδιαίτερα των οικισμών της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν σε δράσεις που αφορούν την ΟΧΕ της Νότιας Πίνδου», ανέφερε ο κ. Τσίγκρος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ηπείρου, ανέφερε, στην ομιλία του, πως βασικός πυλώνας για την άρση της απομόνωσης αυτών των περιοχών είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα κυρίως, αλλά και του δευτερογενούς και η εφαρμογή νέων καινοτόμων και έξυπνων μεθόδων παραγωγής των τοπικών προϊόντων, των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό τους οφείλει να είναι η υψηλή ποιότητα τους.

«Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη και ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος της κάθε περιοχής, θεωρούμε ότι σταδιακά θα επιφέρουν την άρση της απομόνωσης τους», είπε χαρακτηριστικά.

Οι τέσσερις άξονες

Σύμφωνα με το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, ο συγκεκριμένος στόχος για να επιτευχθεί, απαιτείται να ενταχθεί στις προγραμματικές διατάξεις των υπαρχόντων προγραμμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία πρέπει να βασίζεται σε τέσσερεις άξονες.

Ο κ. Τσίγκρος ανέλυσε στην ομιλία του τους τέσσερις άξονες, οι οποίοι περιληπτικά είναι:

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτίμηση της αξίας των τοπικών χαρακτηριστικών, τα οποία αφού πρώτα ιεραρχηθούν θα μπορέσουμε να τα ταξινομήσουμε, ώστε να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί κάθε μεμονωμένη περιοχή.

Ο δεύτερος άξονας αφορά το μοντέλο που επιθυμούμε για να αναπτύξουμε στις διάφορες μορφές του Πρωτογενή τομέα της περιοχής και στα διάφορα παράγωγα του.

Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει την ένταξη του σχεδιασμού για την υλοποίησή του με τα διάφορα Έργα Υποδομής στην τοπική ανάπτυξη.

O τέταρτος άξονας περιλαμβάνει τις επενδύσεις στον τουρισμό, σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική οικονομία, που απαιτούνται για την δημιουργία των νέων πόρων και προϊόντων με αποτέλεσμα την προστιθέμενη αξία που επιφέρουν αυτά στην τουριστική οικονομία καθώς τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που έχουν στην τοπική οικονομία και στην κοινωνική συνοχή.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Τσίγκρος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαΐτση και τον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Βασίλη Γοργόλη για την πρόσκληση στην εκδήλωση αλλά και για το γεγονός της αναγνώρισης της συνεισφοράς του ΤΕΕ Ηπείρου, το οποίο αποτελεί βασικό κρίκο για την αειφόρο  ανάπτυξη της περιοχής.

Ιωάννινα 17.06.2024

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΗ

Ιωάννης Τσίγκρος