11 Ιουλ 2024 ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΗ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού μας Τμήματος η Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΗ.

Το νέο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας στελεχώνουν οι συνάδελφοι: Τσούρης Βασίλειος (ΔΚΜ) - Πρόεδρος, Καλλίνικος Διονύσιος (ΔΚΜ) - Αντιπρόεδρος και Αλυμάρα Αικατερίνη (ΔΚΜ) - Γενική Γραμματέας.

Τη νέα Διοικούσα Επιτροπή στελεχώνουν οι συνάδελφοι: Τσίγκρος Ιωάννης (ΔΚΜ) - Πρόεδρος, Μωρόγιαννης Αθανάσιος - Καίσαρ (ΔΚΜ) - Αντιπρόεδρος, Σιαμπίρη Δέσποινα (ΔΚΜ) - Γενική Γραμματέας,

Ζαρπαλάς Θανάσης (ΔΕΣΜΗ) - Μέλος,

Θωμάς Γεώργιος (ΔΕΣΜΗ) - Μέλος,

Καραγιώτη Αικατερίνη (ΔΚΜ) - Μέλος,

Μπέγκα Αλεξάνδρα (Αγωνιστικό Μέτωπο Μηχανικών Ηπείρου – ΑΚΜΗ – ΑΣΜΗ) - Μέλος

Παπαμιχαήλ Μιχαήλ (ΔΕΣΜΗ) - Μέλος,

Παππάς Γεώργιος (Ενωτική Πρωτοβουλία Μηχανικών) - Μέλος.

 

Ιωάννινα 11.07.2024

Το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΗ