21 Μαρ 2023 Επιστολή στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σ.ν. Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

ΘΕΜΑ: Σχόλια του ΤΕΕ/ΤΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σ.ν. «Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας μεταφέρουμε τους προβληματισμούς του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της, με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».

Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει την δημιουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), μετονομάζοντας την υφιστάμενη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία της νέας ρυθμιστικής αρχής και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της και η σύνθεσή της. Επιπλέον, προβλέπονται θέματα αναδιοργάνωσης των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, προστασίας καταναλωτών, διεθνούς συνεργασίας, καταγγελιών, κυρώσεων και διαιτησίας, καθώς και οι απαιτούμενοι πόροι για την λειτουργία της.

Το ΤΕΕ/ΤΗ θεωρεί ότι το νερό δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν, ώστε να χρειάζεται Ρυθμιστική Αρχή Διαχείρισής του, αλλά αποτελεί Συνταγματικά προστατευμένο δημόσιο κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα.

Η προσπάθεια σύστασης Ρυθμιστικής Αρχής, δηλαδή ενός φορέα -εξ' αντικειμένου- εποπτείας και ελέγχου του ανταγωνισμού προϊόντων και τιμών, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την μελλοντική διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

Η πρόθεση δημιουργίας και θεσμικής κατοχύρωσης ενός ακόμη οργανισμού για τον έλεγχο δημόσιων φορέων, οργανισμών, κρατικών δομών και δημοτικών εταιρειών (όπως οι  ΔΕΥΑ, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δημοσίου, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), αντί της ουσιαστικής στήριξης, βελτίωσης και ενδυνάμωσής τους, δε θεωρείται ότι κινείται σε ορθολογικά πλαίσια..

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσίγκρος