14 Μαρ 2013 Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το ΤΕΕ/ΤΗ εκφράζοντας για μία φορά ακόμη τις πάγιες θέσεις του για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εν όψει των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης επισημαίνει τα παρακάτω.

Η περιοχή της Ηπείρου με την ιδιαίτερη γεωγραφική και κατ’ επέκταση γεωπολιτική της θέση, απαιτεί εκτός των άλλων στοχευμένες αναπτυξιακές ενέργειες που θα συνδυάζουν το φυσικό- πολιτιστικό της υπόβαθρο με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις σύγχρονες δράσεις τόσο στον εθνικό όσο και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Το ΤΕΕ/ΤΗ κατ’ εξακολούθηση έχει καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις για την επεξεργασία των αναπτυξιακών προγραμμάτων στην περιοχή μας, προκειμένου αυτή να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην νοτιοδυτική πλευρά των Βαλκανίων για τα επόμενα χρόνια.

Η συνιστώσα των προτάσεων αυτών ταυτίζεται με τη συνεχή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που καλείται να παίξει το δικό του ρόλο, παρέχοντας το επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο για τι ανάγκες του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου. Οι νέες τεχνολογίες, ο ενεργειακός σχεδιασμός, η περιφερειακή και αστική ανάλυση και ανάπτυξη, ο σχεδιασμός του χώρου, η σύζευξη των τεχνολογικών εφαρμογών με την παραγωγή, η διαχείριση του φυσικού πλούτου και του πολιτιστικού αποθέματος και η κοινωνική και η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αποτελούν τους πυλώνες για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  σε ανταγωνιστικές και καθ’ όλα υγιείς βάσεις, εν όψει της συγκεκριμένης οικονομικής συγκυρίας αλλά και των νέων προοπτικών.

Οι ανώτερες και ανώτατες σπουδές συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και με τους μακροπρόθεσμους άξονες ανάπτυξης. Ο συνεχής εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας και η αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας πολλαπλασιάζει την αξία των πτυχίων και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της ανάπτυξης.

Η τεχνολογική εκπαίδευση, η σύζευξη των νέων τεχνολογιών με την πρωτογενή παραγωγή και η διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου παρέχουν στέρεες βάσεις για τον οποιαδήποτε μελλοντικό σχεδιασμό και θα διασφαλίσουν αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή. Για να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι απαιτείται η ύπαρξη Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τούτο φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επαναληφθούν ενδεχόμενα λάθη του παρελθόντος και η δημιουργία πολυτεχνικών σπουδών θα συνοδεύεται από τα εχέγγυα σαφών επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων πτυχιούχων και φυσικά από τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων πανεπιστημιακών δομών και τμημάτων ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο της επιτυχίας.

Το ΤΕΕ/ΤΗ έχει τοποθετηθεί θετικά ως προς την λειτουργία της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - η οποία έχει ήδη ιδρυθεί- ως το κατ’ αρχήν κύτταρο για την δημιουργία της Πολυτεχνικής Σχολής.

Η ύπαρξη Τμημάτων ή η μετατροπή Τμημάτων με σαφή πολυτεχνικό προσανατολισμό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μόνον θετικά μπορεί να κριθεί. Απαιτείται όμως γενναία κυβερνητική υποστήριξη και ισχυρή τοπική δράση, ώστε να στεφθεί τελικά με επιτυχία. Σε ένα καλά οργανωμένο πανεπιστήμιο, όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπάρχει σήμερα η δυνατότητα λειτουργίας Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής και η απαραίτητη οργάνωση που θα επιφέρει εξοικονόμηση πόρων. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  λειτουργούν συγγενή τμήματα (Σχολή Θετικών Επιστημών), με πολύχρονη ιστορία και μεγάλη συμμετοχή στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Υφίσταται επαρκής κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, οργανωμένη πανεπιστημιούπολη, ικανοποιητική πρόσβαση προς την πόλη και την ευρύτερη περιφέρεια με άρτιο οδικό δίκτυο επικοινωνίας, στοιχεία που εξασφαλίζουν την υποστήριξη και υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης.

Κύριε Υπουργέ,

Η μη ύπαρξη Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελεί έλλειμμα για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, την Ήπειρο και τα Ιωάννινα. Το έλλειμμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα που η πόλη των Ιωαννίνων καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον άξονα της Αδριατικής, της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού με διέξοδο προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς η πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί το πληθυσμιακό μητροπολιτικό κέντρο της Ηπείρου και τον οικονομικό και πνευματικό πόλο της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Το ΤΕΕ/ΤΗ θεωρεί πως στο οργανόγραμμα του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» πρέπει να υιοθετηθεί η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ώστε να μη μετατεθούν στο απώτερο μέλλον οι εναπομείνασες αναπτυξιακές και σε υγιή βάση προοπτικές του Πανεπιστημίου και εν τέλει οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.