15 Φεβ 2024 Παράταση 2 μηνών στην προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Κύριοι, παρακαλούμε όπως προβείτε σε παράταση όσον αφορά το χρόνο υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας, για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η παράταση θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών, ήτοι, έως 30/4/2024.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση είναι αντικειμενικοί και επιβεβλημένοι και επιβάλλονται από τα ακόλουθα:

  • Οι Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις ανωτέρω δράσεις αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις 18-12-2023 και ανέφεραν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/02/2024.
  • Οι αρχικές Προσκλήσεις τροποποιήθηκαν στις 22/01/2024 (1η Τροποποίηση των Προσκλήσεων Α.Π.: 251 & 252) ενώ και δύο ημέρες αργότερα ενεργοποιήθηκε το σύστημα ΟΠΣΚΕ.
  • Στο Παράρτημα Ι «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ» ένα από τα βασικά στοιχεία αξιολόγησης είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας. Στο παρόν θέμα η αναστάτωση και αβεβαιότητα που έχει προκληθεί με την αρτιότητα ή μη, των εκτός σχεδίου οικοπέδων, το θέμα του χαρακτηρισμού του κάθε δρόμου ώστε να αποκτήσει το γήπεδο αρτιότητα μετά την πρόσφατη Απόφαση του ΣΤΕ, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης σε όλους τους Δήμους, καθιστά δυσχερή την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση των οικοδομικών αδειών εντός των αρχικά ορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.
  • Επίσης για την έκδοση αδειών σε περιοχές προστατευόμενες ή φυσικού κάλλους απαιτείται έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής καθώς και από το Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Είναι γνωστό ότι και τα δύο όργανα συνεδριάζουν μία φορά το μήνα, κάτι που δυσχεραίνει την προσπάθεια των μελετητών για την ταχύτερη έκδοση της Άδειας Δόμησης.
  • Παράλληλα θεωρούμε ότι το στάδιο των μελετών των μηχανικών απαιτεί τον ανάλογο χρόνο, έτσι ώστε να εκπονηθούν πλήρεις και εμπεριστατωμένες μελέτες, όπως αυτές αρμόζει ο ρόλος του Μηχανικού, διαφυλάσσοντας τόσο το κύρος των συναδέλφων αλλά παράλληλα προστατεύοντας την ασφάλεια των πολιτών προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον.