15 Apr 2013 Παρατηρήσεις στην μελέτη «Α’ φάση, Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» Περιφέρειας Ηπείρου

Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Χώρας, αλλά και των Περιφερειών της, είναι επιβεβλημένος και σ’ αυτόν πρέπει να βασίζεται κάθε προγραμματισμός έργων και δράσεων ώστε συντονισμένα και ιεραρχημένα να διατίθενται οι οικονομικοί πόροι για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος κάθε προσπάθειας οικονομικής ανάπτυξης.

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Ηπείρου θεσμοθετήθηκε το 2003. Μετά από δέκα χρόνια είναι αναγκαίο να γίνει έλεγχος της αποτελεσματικότητάς του και αξιολόγηση της εφαρμογής του. Να ληφθούν όσες αποφάσεις επιβάλλεται για την αναθεώρησή του και εξειδίκευσή του, έτσι που να καταστεί λειτουργικό και να επιτελέσει το ρόλο του.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ στην οποία τέθηκε υπόψη η Α’ Φάση της μελέτης για την «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» της Περιφέρειας Ηπείρου και στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ανέθεσε σε ομάδα εργασίας το έργο της ανάλυσης, κωδικοποίησης, αποσαφήνισης και σχολιασμού όσων τα παραδοτέα της μελέτης περιλάμβαναν. Μετά από μελέτη και συζήτηση σε συνεδριάσεις διατυπώνει τις απόψεις – παρατηρήσεις της για την κατατεθείσα Α’ Φάση της μελέτης.

Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση και  αποτίμηση του αποτελέσματος της εφαρμογής του ΠΠΧΣ Περιφέρειας Ηπείρου από το 2003, χρονιά θεσμοθέτησής του, μέχρι σήμερα είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου  να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα αναθεώρησης και εξειδίκευσής του.