23 Απρ 2024 Παράταση υποβολής αντιρρήσεων ή υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη 2η ανάρτηση του Γ΄ Κεφαλαίου (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολεοδ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ - ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

Παράταση υποβολής αντιρρήσεων ή υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη 2η ανάρτηση του Γ΄ Κεφαλαίου (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολεοδ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ - ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

Σύμφωνα με την πρόσκληση από το Δήμο Ιωαννιτών για το στάδιο αντιρρήσεων ή Δηλώσεων της 2ης Ανάρτησης της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Δημοτική Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ -ΖΕΥΓΑΡΙΑ – ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις και δηλώσεις ιδιοκτησίας από τη Δευτέρα 15 Απριλίου έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Δεδομένων:

       α) της σημασίας της μελέτης για την περιοχή μας και

       β) των προθεσμιών που ισχύουν και συμπίπτουν για τη Μελέτη Κτηματογράφησης Λεκανοπεδίου, από την 18η Απριλίου έως την 17η Μαΐου 2024, για απαντήσεις σε αιτήσεις διόρθωσης.

       γ) Της απαιτούμενης πρότασης αντιρρήσεων που χρήζει ολοκληρωμένης και πλήρως τεκμηριωμένης μελέτης από τους συναδέλφους σε ανάλογο χρονικό διάστημα.

Η Διοικούσα του ΤΕΕ/Τμήματος Ηπείρου ζητά μια εύλογη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, η οποία δε θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην ολοκλήρωση της μελέτης, έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη φάση της μελέτης με την καλύτερη δυνατή συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτες.