9 Αυγ 2019 Προκήρυξη εξετάσεων για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τον Οκτώβριο 2019

Το Τ.Ε.Ε. προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Αδειας Ασκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τις ειδικότητες:

 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
 • ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926" περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων" (ΦΕΚ Α 430), όπως ισχύει)