23 Φεβ 2023 I-Thea: Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Πολιτιστική Κληρονομιά

I-Thea: Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Το ΤΕΕ – Τμ. Ηπείρου φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του τις απογευματινές συνεδρίες του πενθήμερου επιστημονικού και δημιουργικού εργαστηρίου του έργου “I-Thea: Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Πολιτιστική Κληρονομιά”, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας Interreg ICA-IPC Ελλάδα – Αλβανία.

Το εργαστήριο οργανώθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων arch.uoi και το ερευνητικό εργαστήριο CRISIS με την επιστημονική επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος Γ. Σμύρη, και των Ν. Πατσαβού, Γ. Ρυμενίδη, μελών του CRISIS.

Στις εργασίες του εργαστηρίου συμμετείχε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ τμ. Ηπείρου Ι. Τσίγκρος χαιρετίζοντας την νέα αυτή εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ του ΤΕΕ και του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν φοιτήτριες και φοιτητές από τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιστορίας Αρχαιολογίας, Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανίας, Παιδαγωγικής και Πληροφορικής των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Θεσσαλίας.

Έχοντας στο επίκεντρο την διερεύνηση σύγχρονων στρατηγικών και μέσων διαχείρισης των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, το εργαστήριο, μετά από καθοδηγούμενες επισκέψεις στη Δωδώνη, την Νικόπολη, την Κασσώπη και τα Γίτανα, σε συνεργασία με τις ΕΦΑ Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, ανέπτυξε σειρά σχετικών προτάσεων που θα δημοσιοποιηθούν σε ειδική έκδοση.