7 Μαρ 2023 2η Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων

2η Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ σε Επιτροπές Παραλαβής Έργων (Ν.4412/2016, άρθρο 172 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021]).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9.3.2021), δημιουργεί Κατάλογο Μελών από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Παραλαβής Έργων.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη, Ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των Ειδικοτήτων,  (με Διεύθυνση εντός της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας), να υποβάλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη του παραπάνω Καταλόγου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο ΕΝΤΥΠΟ που ακολουθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στο ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία προσωπικών δεδομένων που προσαρτάται στα αντίστοιχα έντυπα.

Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στο  TEE για το Γραφείο Εκπροσωπήσεων ως συνημμένο  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στο Email: tee_ioan@tee.gr

Προθεσμία υποβολής:  μέχρι 31/5/2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

Οι ενδιαφερόμενοι  κατεβάζουν το έντυπο και συμπληρώνουν το αρχείο με τα στοιχεία που ζητούνται.

Η υπογραφή της αίτησης είναι απαραίτητη.

Αποθηκεύουν το έντυπο σε pdf format με το επώνυμό τους [παράδειγμα :  erga–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)]

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥΕΙ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ.