8 Μαΐ 2023 11η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 11/10-05-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Κατάθεση πρότασης για την διαβούλευσης του ΣΒΑΑ Ιωαννίνων.
  • Συνέχιση συζήτησης για κατάθεση προτάσεων στη Δημόσια διαβούλευση του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΠΜ 11α)».

Παρακαλούνται για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης να παρευρεθούν τα μέλη των Μονίμων Επιτροπών i) Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δομημένου Περιβάλλοντος και ii) Φυσικού Περιβάλλοντος, Οικολογίας και Ενεργειακών Θεμάτων