18 Μαΐ 2023 1η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του έτους 2023 της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος  Ηπείρου του Τ.Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαίου 2023 και ώρα 16:00, στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ε. / Τ.Η.

Mε θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
  • Ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών.
  •  Έλεγχος Διοικούσας Επιτροπής – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις.
  • Οικονομικός Απολογισμός έτους 2022 – Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2023.
  • Ορισμός μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών του Τμήματος.
  • Αναπλήρωση αιρετού μέλους Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΗ, σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 200 του Ν. 4782/9.03.2021(ΦΕΚ Α 36).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από την παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984 απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε απαιτείται η παρουσία του 1/4 των μελών της Αντιπροσωπείας.