25 Μαΐ 2023 12η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 12/29-05-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Παροχή Υπηρεσίας Καθαρισμού ακινήτου ΤΕΕ/ΤΗ.
  • Ανανέωση θητείας των Νομαρχιακών Επιτροπών.
  • Συζήτηση κατάθεσης προτάσεων για τη σύνταξη του Κλιματικού Συμφώνου με το Δήμο Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Τμήματος στο πρόγραμμα : «100 Ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις».