8 Ιουν 2023 13η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 13/13-06-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Στελέχωση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας.
  • Προβλήματα στη Λειτουργία των ΥΔΟΜ της Ηπείρου.
  • Συνέχιση συζήτησης κατάθεσης προτάσεων για τη σύνταξη του Κλιματικού Συμφώνου με το Δήμο Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Τμήματος στο πρόγραμμα: «100 Ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις».