6 Ιουλ 2023 15η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 15/11-07-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Προτάσεις σχετικά με τη μελέτη έργων προστασίας και αναβάθμισης παράκτιας ζώνης Δήμου Πάργας.