18 Ιουλ 2023 Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2023

Επισυνάπτεται το Φ.Ε.Κ. 14/17.07.2023, τεύχος ΑΣΕΠ, όπου δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 2Κ/2023 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ