31 Αυγ 2023 18η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 18/4-09-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Προγραμματισμός Νέας Περιόδου.
  • Υπογραφή Σύμβασης με το Δήμο Ιωαννιτών για τη συμμετοχή του Τμήματος στο Πρόγραμμα Αστικών Αναπλάσεων του Δήμου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής «100 Ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνές πόλεις έως το 2030».
  • Συζήτηση για την εξέλιξη των Διαδημοτικών Συνεργασιών, όσον αφορά τη στελέχωση των ΥΔΟΜ.