19 Οκτ 2023 20η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 20/24-10-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Υποστελέχωση Σ.Α. Λευκάδας και παρενέργειες της ανεξέλεγκτης δόμησης.