1 Νοε 2023 Προβλήματα στη λειτουργία του Σ.Α. της Π.Ε. Λευκάδας

Ιδιαίτερα αισθητό είναι το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη λειτουργία του Σ.Α.  της Π.Ε. Λευκάδος, όπου λόγω φόρτου εργασιών και υπηρεσιακών δυσχερειών σημειώνονται καθυστερήσεις , στον έλεγχο των φακέλων που υποβάλλονται. Όπως έχουμε ήδη ενημερωθεί από τον Ιούνιο του 2020, που τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέχρι και τα τέλη Ιουλίου 2023, έχουν υποβληθεί προς γνωμοδότηση 751 φάκελοι μελετών. Από αυτούς οι 515 έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση και 179 βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης. Το τελευταίο νούμερο καθημερινά αυξάνεται με την υποβολή νέων μελετών.

Είναι γνωστό ότι το νησί της Λευκάδας ανοικοδομείται με ταχείς ρυθμούς. Η προαναφερθείσα δυσλειτουργία του ΣΑ, δύναται να επιφέρει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα, ιδίως σε περιοχές υψηλής προστασίας, όπως για παράδειγμα η πόλη της Λευκάδας, που θα συμβάλλουν στην αλλοτρίωση της εικόνας του νησιού και τελικά την κατάργηση της ταυτότητας του. Για τον παραπάνω λόγο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την ορθή λειτουργία του ΣΑ.

Αν η απουσία λόγω μετάθεσης σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα του ορισμένου Πρόεδρου της επιτροπής. έχει  συνέπειες στη στελέχωση του Συμβουλίου και στην καθυστέρηση λήψης των αποφάσεων, από τη διερεύνηση μας, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν όλα τα προσόντα να αναλάβουν τον παραπάνω ρόλο. Ως εκ τούτου, ζητούμε την άμεση αντικατάσταση του σημερινού Προέδρου και τον ορισμό νέου, ώστε η επιτροπή να είναι πλήρως στελεχωμένη, έχοντας μεγαλύτερη δυνατότητα  στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που κατατίθονται.

Για όσο μας αναλογεί, σας προτρέπουμε να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Σ.Α. ώστε να συμβάλλει στη συγκράτηση της ‘ταυτότητας’ του νησιού της Λευκάδας, από την  αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική υποβάθμιση που πιθανόν να υποστεί, ως συνέπεια των πιέσεων οικοδόμησης.