3 Νοε 2023 21η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 21/06-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Προτάσεις για τη Διαβούλευση 2ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ELOT5).
  • Συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα: «100 Ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις».