27 Νοε 2023 23η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 23/28-11-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα: «100 Ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις».
  • Προτάσεις για τη Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στην Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο».