5 Ιαν 2024 1η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 1/8-1-2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Προγραμματισμός δράσεων Τμήματος έτους 2024 (γενική συζήτηση – Εκδήλωση  κοπής πίτας).
  • Συμμετοχή του Τμήματος σε Διασυνοριακά Προγράμματα  Interreg.
  • Εκπροσωπήσεις Τμήματος.