12 Ιαν 2024 2η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 2/15-1-2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Οικονομικός Απολογισμός έτους 2023 - Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2024.
  • Συμμετοχή του Τμήματος σε Διασυνοριακά Προγράμματα  Interreg.
  • Εκπροσωπήσεις Τμήματος.