19 Ιαν 2024 3η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 3/22-1-2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Εκπροσωπήσεις Τμήματος.
  • Συμμετοχή του Τμήματος σε Διασυνοριακά Προγράμματα  Interreg.