26 Ιαν 2024 1η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 2024

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του έτους 2024 της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος  Ηπείρου του Τ.Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16:00, στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ε. / Τ.Η. (Δ/νση: Αραβαντινού 6-8).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
  • Ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών.
  •  Έλεγχος Διοικούσας Επιτροπής – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις.
  • Οικονομικός Απολογισμός έτους 2023 – Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2024.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από την παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984 απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε απαιτείται η παρουσία του 1/4 των μελών της Αντιπροσωπείας.