2 Φεβ 2024 4η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 4/5-2-2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Πρόταση για παράταση υποβολής φακέλων στις δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.
  • Προβλήματα στη λειτουργία των ΥΔΟΜ.