8 Μαρ 2024 6η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 6/11-03-2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Εκπροσωπήσεις τμήματος.
  • Συμμετοχή του τμήματος στο πρόγραμμα «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» - Δράσεις του προγράμματος pilot.