5 Απρ 2024 8η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 8/08-04-2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Ρυθμίσεις για την λειτουργία εξεταστικού κέντρου του Τμήματος, για χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.