26 Απρ 2024 Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ή υποβολής δηλώσεων ιδοκτησίας για την 2η ανάρτηση του Γ΄ Κεφ. (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολεοδ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ-ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου και της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την 2η ανάρτηση του Γ΄ Κεφ. (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολεοδ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ – ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.