20 Μαΐ 2024 11η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 11/22-05-2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.